تخطى إلى المحتوى

پیښی

د ګلو هار

    ګلو هار، د یوې ټولنیزې کلتوری نندارې نوم وو کوم چې به د ننګرهار ټولنیز کلتوري کانټینر لخوا ترسره کیده. دغه ننداره د هغو کورنیو… اقرأ المزيد »د ګلو هار

    په ننګرهار کې د مسلمانانو او سیکانو ترمنځ د دویم ځل فرهنګي خبرې اترې

      د اعتماد له منځه وړل او خلکو سره د اړیکو پرې کول د جګړې او بې ثباتی تر ټولو بده پاېله ده چې په پاېله کې په انساني بې نظمي او فجایع بدلېږي. د جکړې څخه وروسته هېوادونو کې، د فرهنګي خبرو اترو پلی کول د ټولنیزو ګروپونو تر منځ د اعتماد او دوستانه اړیکو بیا رغول او جوړول تر ټولو یوه اساسي وسیله ده.اقرأ المزيد »په ننګرهار کې د مسلمانانو او سیکانو ترمنځ د دویم ځل فرهنګي خبرې اترې